Har DU råd att inte ISOLERA?

- Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

Aminoskum - Ett utmärkt isoleringsmaterial för dragiga golv och väggar.
Utan större åverkan kan vi åtgärda oisolerade utrymmen utan att behöva bryta upp golv eller tilläggsisolera väggar.
Materialet fungerar bäst i tomrum, upp till ca 10cm.
Aminoskum är inte difftätt material, vilket innebär att materialet andas, vilket minimerar risken för mögel od.

För mer information kontakta:

Kjell Nilsson
Tel: 070-512 31 83
Mail: kjell.rifab@telia.com

 

rifab.se © 2008 •  • Kontakta oss

www.rifab.se